Carmarthen Parks

‘In accordance with Welsh Government guidance, all play areas managed by Carmarthen Town Council will re-open on Monday 20th July. 


These include:

Carmarthen Park

Johnstown Park

Penllwyn Park

Parc Hinds

Maes y Wennol

Allt Ioan

The open air gym and skate park at Carmarthen Park, together with Carmarthen Velodrome, will also open on Monday.

The Town Council has installed outdoor hand sanitiser dispensers at all of these locations to help keep people safe and there is signage to remind people of the need to maintain social distancing. It is the responsibility of all users of these facilities to adhere to the national guidance regarding social distancing’.

‘Bydd ardaloedd offer chwarae i blant yn ail agor yn ardal Cyngor Tref Caerfyrddin dydd Llun 20fed o Orffennaf, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Mae rhain yn cynnwys:

Parc Caerfyrddin

Parc Tre Ioan

Parc Penllwyn

Parc Hinds

Maes y Wennol

Allt Ioan

Bydd yr ardal sglefrio, y gamffa awyr agored a Felodrom Caerfyrddin hefyd yn agor ar yr un pryd. Mae offer glanweithio dwylo wedi’i osod ym mhob parc o eiddo’r Cyngor Tref. Cyfrifodeb y defnyddwyr yw cadw at reolau Llywodraeth Cymru ynglyn â pellhau cymdeithasol’.